Chính sách và dịch vụ

Chính sách và dịch vụ

Chính sách và dịch vụ

Chính sách và dịch vụ

Chính sách và dịch vụ

Chính sách và dịch vụ

Chính sách và dịch vụ
Chính sách bảo mật

TIt là chính sách của chúng tôi nhằm tôn trọng quyền riêng tư của bạn về bất kỳ thông tin nào chúng tôi có thể thu thập trong khi vận hành trang web của chúng tôi.

 • Thông tin cá nhân

  Trước khi sử dụng một số phần nhất định của bất kỳ Printshop.com nào hoặc đặt mua Sản phẩm, bạn phải hoàn thành mẫu đăng ký trực tuyến. Trong quá trình đăng ký, bạn sẽ được nhắc cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên Người dùng (của bạn / công ty), địa chỉ giao hàng và thanh toán, số điện thoại, địa chỉ email và số thẻ tín dụng. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể hỏi bạn về quốc gia cư trú của bạn / Khách hàng và / hoặc quốc gia hoạt động của tổ chức để chúng tôi có thể tuân thủ luật và quy định hiện hành cũng như về giới tính của bạn. Những loại thông tin cá nhân này được sử dụng cho mục đích thanh toán, thực hiện đơn đặt hàng, thông báo về đơn đặt hàng và Printshop, và cho mục đích tiếp thị nội bộ. Nếu chúng tôi gặp sự cố khi xử lý đơn hàng, thông tin cá nhân của bạn có thể được sử dụng để liên hệ với bạn.
  Bằng cách đăng ký tại Printshop.com, bạn đồng ý rằng tất cả thông tin được cung cấp trong dữ liệu đăng ký là đúng sự thật và chính xác và bạn sẽ duy trì và cập nhật thông tin này theo yêu cầu để giữ cho nó luôn cập nhật, đầy đủ và chính xác. Printshop có thể thu thập số liệu thống kê về hành vi của khách truy cập vào Trang web của mình. Printshop có thể hiển thị thông tin này công khai hoặc cung cấp cho người khác. Tuy nhiên, Printshop không tiết lộ thông tin cá nhân ngoài những thông tin được mô tả ở đây. Nếu bạn là người dùng đã đăng ký của Trang web Printshop và đã cung cấp địa chỉ email của bạn, đôi khi Printshop có thể gửi email cho bạn để thông báo cho bạn về các tính năng mới, Sản phẩm mới, xin ý kiến ​​phản hồi của bạn. Printshop thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ chống lại số lượng vì bất kỳ lý do gì, theo quyết định riêng của chúng tôi.

 • Tiết lộ thông tin

  Chúng tôi không bán hoặc cho thuê, thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba cho các mục đích tiếp thị của họ mà không có sự đồng ý rõ ràng của Bạn. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân để đáp ứng các yêu cầu pháp lý, thực thi các chính sách của chúng tôi, phản hồi các khiếu nại rằng một nội dung vi phạm quyền của người khác hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của bất kỳ ai. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân với: Các nhà cung cấp dịch vụ trợ giúp cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi và hỗ trợ việc cung cấp Sản phẩm hoặc Dịch vụ cho người dùng của chúng tôi. Các nhà cung cấp dịch vụ này theo thỏa thuận bảo mật với chúng tôi; Cơ quan thực thi pháp luật hoặc các quan chức chính phủ khác để điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện hành động liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, gian lận bị nghi ngờ, vi phạm pháp luật hoặc theo yêu cầu khác của pháp luật

 • Bảo vệ

  Tài khoản của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu vì sự riêng tư và bảo mật của bạn. Bạn cần ngăn chặn truy cập trái phép vào tài khoản và thông tin cá nhân của mình bằng cách chọn và bảo vệ mật khẩu một cách thích hợp, đồng thời hạn chế quyền truy cập vào máy tính và trình duyệt của bạn bằng cách đăng xuất sau khi bạn truy cập xong vào tài khoản của mình.

 • Thay đổi chính sách quyền riêng tư

  Mặc dù hầu hết các thay đổi có thể là nhỏ, nhưng Printshop có thể thay đổi Chính sách Bảo mật của mình theo thời gian và theo quyết định riêng của Printshop. Printshop khuyến khích bạn thường xuyên kiểm tra trang này để biết bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Bảo mật của nó. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web này sau bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách Bảo mật này sẽ cấu thành việc bạn chấp nhận thay đổi đó.