Standee Cuốn Nhôm (60x160) cm

Standee Cuốn Nhôm (60x160) cm

Standee Cuốn Nhôm (60x160) cm

Standee Cuốn Nhôm (60x160) cm

Standee Cuốn Nhôm (60x160) cm

Standee Cuốn Nhôm (60x160) cm

Liên hệ

- Standee cuốn nhôm được làm từ vỏ ngoài nhôm hợp kim tốt, cây chống sắt, thanh ngang nhôm hợp kim

- Standee cuốn nhôm (60x160) cm có trọng lượng 1 kg

- Được đóng gói túi vải không dệ